Nedeľa ráno #24

Dnes o zlyhaní. Teraz budem písať zo svojej vlastnej skúsenosti a na základe myšlienok a životných situácií  z rozhovorov s mojimi blízkymi.

Zlyhal som

Zlyhal som nespočetne veľakrát. Zlyhal som vo veciach, o ktorých som bol neoblomne presvedčený, že sú správne, že sú dobré a, že moje rozhodnutie prinesie úspech, dobro, lásku, spokojnosť, či inú pozitívnu vec do môjho/nášho života. A hlavne, tým, že to je prínosné, či už pre mňa alebo moju rodinu či dokonca svet, tak sa z toho budú tešiť všetci. Opak je pravdou.

Nerovnica?

Na moje prekvapenie nie úplne všetko čo si vypočítam víjde. Stále tomu tak trochu nerozumiem. Kde som urobil chybu? Čo som do rovnice POPIČI + FEST FAJNE + KRÁSA = FŮHA ZA VODOU CHLAPEC DOVIDENIA nezapočítal.

Teraz k veci. Ja všeobecne čakám od ľudí to, čo dostávajú a dostanú odomňa. Viem čo ponúkam, veľakrát dokonca to aj pri nejakej príležitosti rozpravy poviem konkrétne. Prikývnu, alebo začnú vetu typu – ”Veď starý, to je snáď jasné, rovnako to vidím aj ja.” A potom DŔŔŔB. Nie je to tak. Lea mi často hovorí, že čakám od ľudí veľmi veľa. Že som náročný. Ak byť náročný, znamená, mať dlhodobé, rovné, zdravé priateľstvá, byť pozitívny k životu a kontrolovať sa, nemať výpady, nerobiť pozachrbát veci, byť úprimný a priamy, nerobiť a nehovoriť veci čo by zranili či ohrozili – tak áno, som fest náročný. Som náročný na seba, tak to podvedome očakávam aj od okolia, priateľov a aj rodiny. Lebo len ak všetci budeme rovnako ťahať, tak sa to skutočne rozhýbe správnym smerom, ktorý je výhodný, efektívny a prospešný pre všetkých. Rozumiem aj porekadlu: ”Každý chvíľku ťahá pílku.” – Ale to je až krok 2. Najprv musia ťahať všetci.

Summa Summarum

Očakávať a predpokladať správanie ľudí je tak strašná chyba, že musí byť potrestaná. Trestom väčšinou zostáva sklamanie a zmätené reakcie. Ešte dokonca to môže byť trápne ticho. To je fakt paráda…

Čo s tým? Neviem. Ak na niečo prídeš, daj mi prosím vedieť.

Dnes je 5. Jún 2021, ja som Polo a ty si práve dočítal Nedeľu ráno #24.

326 slov

Citát na záver

“Najlepší úspech človeka prichádza po ich najväčších sklamaniach.” – Henry Ward Beecher

Ostaňme v kontakte