Nedeľa ráno #15

Dnes o tom, prečo je dobré si primonínať svoje úspechy a trošku aj o tom, že dnes mám s mojou Leou 11. výročie vzťahu.

Pripomínaj si svoje výhry

Prečo? Pretože to je nesmierne dôležité pre tvoju myseľ a dušu. Okrem toho, že to robia všetci dreamchaser-i a úspešníkos, tak aj preto, lebo to pomáha stimulovať tvoj flow. Flow, ktorý je potrebný pre správne nastavenie mindsetu, tvojho života a vo finále aj tvojho dňa. A teda otázka znie čo má spoločné Flow a pripomínanie si svojich výhier či úspechov? Takto, poďme po poriadku. Najprv si dajme 5 vecí, ktoré pomáhajú pri zachytení svojho flow.

5 vecí, ktoré môžeš urobiť pre dosiahnutie flow
  1. Tvoje zručnosti musia byť zladené s danou úlohou.
  2. Rozširovanie tvojich schopností môže viesť k stavu toku.
  3. Maj jasné ciele.
  4. Vyvaruj sa prerušeniam.
  5. Zameraj sa na proces a nie na konečný stav.

Ľudia, ktorí rozumejú stavu kedy majú svoj flow, vedia , že to je najdôležitejšia súčasť dobrého výkonu. Výkonu, ktorý je nadpriemerný. Naháňať svoj flow znamená, naháňať stav mysle, kedy sa nám darí bez toho, aby sme si to uvedomovali. Prostredie, v ktorom žijeme a denne sa nachádzame vplýva na náš výkon. Spoločnosti sa snažia priniesť zamestnancom čo najkomfortnejšie prostredie pre prácu, ktoré má ovpylvňvať kreativitu, zvyšovať efektivitu práce a napríklad aj inšpirovať či navodiť flow. Športovci majú vystavené svoje trofeje, hudobníci svoje albumy či hudobné ceny, umelci svoje najlepšie diela či prvotiny a často na fotografiách vzácne momenty, napríklad pri tvorbe, či pri podávaní výkonu. Pripomínajú si svoje výhry a situácie, kedy mali flow, kedy víťazili, kedy cítili úspech.

11 rokov

Dnes máme výročie nášho vzťahu. Už sme manželia. Už sme rodina. Už máme doma miminko. Už máme domov. Už máme veľa za sebou a ešte viac pred sebou. Všetko čo som zažil sa snažím zužitkovať vo svoj prospech. Využiť to na rast, progres a premenu nepríjemného na príjemné a poučiť sa. Lebo hlupák nie je ten, kto urobí chybu, ale ten, kto tú chybu zopakuje viackrát. A svoj flow naháňam každý deň.

Dnes je 4. Apríl 2021, ja som Polo a ty si práve dočítal Nedeľu ráno #15.

342 slov

Citát na záver

„Hry vyhrávajú hráči, ktorí se zameriavajú na ihrisko – nie tí, ktorích oči sú prilepené na výsledkovej tabuli.“ —  Warren Buffet, američan, priemyselník, investor a filantrop, 1930.

Ostaňme v kontakte
  • IG @marekpolomsky
  • FB Marek Polomský
  • Clubhouse @marekpolomsky
  • polomskymarek@gmail.com