Nedeľa ráno #7

Dnes to bude o počúvaní a ako ti to vie pomôcť byť lepším lídrom.

K tomu, aby som bol dobrý líder musíš počúvať. Lídri sú rozhodní v rozprávaní, ale skvelí a rýchli v počúvaní. Jednoduchá informácia, na ktorú sa často zabúda. Počúvať je, ale v skutočnosti veľmi náročné. Myslím počúvanie so všetkými aspektami, ktoré zahŕňajú túto aktivitu a dostávajú nás na úroveň vyššej, priam vznešenejšej konverzácie. Treba si na úvod uvedomiť 2 podstatné veci. Počúvať s porozumením/záujmom je niečo iné, ako počúvať len ušami. Toto som sa naučil pri moderovaní a robení rozhovorov, ktoré robím celý život. Poďme sa však pozrieť, ako počúvajú lídri, ktorí sú osobnosťami.

Podstata

  1. Počúvam, aby som sa niečo naučil. Nepočúvam, aby som mohol mať odpoveď. 
  2. Počúvam sám seba. Som zodpovedný za to čo hovorím.
  3. Počúvam v širšom rozmere. Veci, ktorých som súčasťou sú väčšie, ako ja sám.

Nie je to jednoduché. Tak elementárna záležitosť a robí taký veľký rozdiel medzi človekom na zástavke a človekom, s ktorým chcem niečo budovať. A tým nemyslím len biznis. Budovať sa dá aj vzťah, priateľstvo, dôvera… Veľakrát som počúval ušami. Preto sa mi stalo, že som nepostrehol podstatný detail, informáciu, ktorú mi chcel človek odovzdať, či len naznačiť. Stále na tom pracujem. A často si pripomínam, že pozorne počúvať je kľúčom k vyriešeniu mnohých problémov. 

85% toho, čo vieme, sme sa naučili počúvaním. 

Dnes je 7. Februára 2021, ja som Polo a ty si práve dočítal Nedeľu ráno #7.

249 slov

Ostaňme v kontakte

  • IG @marekpolomsky 
  • FB Marek Polomský
  • Clubhouse @marekpolomsky
  • polomskymarek@gmail.com