Ľudská interakcia tvorí svet, nie zariadenia, ktoré nám pomáhajú.