Jediný rozdiel medzi chlapcom a chlapom je jeho slovo. Keď chlapec dokáže dodržať tú najprincipiálnejšiu vec a zároveň to jediné čo má, stáva sa chlapom. Veľa mužov preto ostáva celý život chlapcami.